Informatie over Gasselte

't Maotie is gelegen in het dorp Gasselte. Het ligt in de Nederlandse provincie Drenthe halverwege de dorpen Gieten en Borger, gelegen op de Hondsrug.

De Hondsrug is een langgerekte rug in Drenthe en Groningen die zich van Emmen tot de stad Groningen uitstrekt. Het maakt deel uit van een groter geheel van zandruggen en stroomdalen in Drenthe en Groningen dat wel het Hondsrugsysteem wordt genoemd. De Hondsrug vormt, samen met een deel van het omringende gebied, het enige Geopark van Nederland. Het gebied bestaat uit naald- en loofbossen, meren, weides, dorpen, beken, stuifzanden, heiden en akkers.

De naam zou een verbastering zijn van Hunze-rug. De rivier de Hunze loopt ten oosten van de zandrug. 

Tegenover 't Maotie staat het standbeeld van Wemeltje Kruit. Zij was koopvrouw en een markant dorpsfiguur, die Wemelie werd genoemd. De Drentse dichter Gerard Nijenhuis schreef het gedicht 'Wemelie Kruut' waarvan dit een fragment is.

"Zij die wat vreug, die 'n aanbod dee
van gaoren en band en jarretels
'n centenkraom -
zij was 't die vrij was
as 'n vogel in zien vlucht

Neem gerust contact met ons op!